Agroracio a.s.

 

 

Špecializované kompaktované hnojivá 

pre pole a záhradu

 

O nás

AGRORACIO, a.s. je od roku 2018 súčasťou skupiny SLOVETRA. Spoločnosť vstúpila do povedomia poľnohospodárskeho sektoru v roku 1993, keď začala s výrobou viaczložkových granulovaných hnojív pod obchodnou značkou AGROKOMPAKT, pričom ako jediná v strednej Európe využíva na výrobu priemyselných hnojív bezodpadovú technológiu kompaktovania. Táto unikátna technológia výroby zabezpečuje, že v každej granulke hnojiva (v kalibrácii od 1 do 4,5 mm) sú obsiahnuté všetky živiny a nedochádza tak k separovaniu jednotlivých živín ako pri zmesných hnojivách. Svojou produkciou spoločnosť značne rozšírila sortiment priemyselných hnojív na Slovensku a prispela tak k realizácii cielenej výživy rastlín.

V prvých rokoch pôsobenia sa spoločnosť orientovala hlavne na výrobu NPK hnojív určených na výživu hlavných plodín v poľnohospodárskej prvovýrobe. Časom pribudla výroba hnojív pre špeciálne kultúry (napr. vinič, repka olejná) a hnojív pre výživu trávnikov. V súčasnosti spoločnosť vyrába široké špektrum kompaktovaných hnojív s variabilným obsahom živín, ktoré sú pre poľnohospodárskych provovýrobcov dodávané ako voľne ložené alebo v big bagoch. Pre drobných záhradkárov sú veľmi dobre známe univerzálne kompaktované hnojivá pre zeleninu, ovocné a okrasné dreviny - SLOVCERIT, pre výživu trávnikov - TRAVCERIT a viniča - VIN-OVOcerit, ktoré sú dodávané v malospotrebiteľských baleniach (5, 10, 25 a 50 kg).

 

AGROKOMPAKT hnojivá pre poľnohospodárov

Viaczložkové kompaktované NPK hnojivá - AGROKOMPAKT poskytujú vyváženú a cielenú výživu pre všetky druhy poľnohospodárskych plodín. Využitie hnojív AGROKOMPAKT je vysoko účinný, flexibilný a ekonomicky efektívny spôsob aplikácie výživy rastlín.

Hnojivá AGROKOMPAKT je možné vyrobiť "na mieru" podľa špecifických požiadaviek farmára na zloženie živín v závislosti od pestovanej plodiny a kvality pôdy v danej lokalite. Hnojivá okrem štandardných NPK prvkov obsahujú tiež síru (od 3 do 18%) a príprade osobitnej požiadavky je možné ich doplniť o mikroelementy ako horčík, žinok, železo a bór. Hnojivá sú štandardne dodávané ako voľne ložené alebo vrecované (500 kg / 1000 kg big bag). 

Hnojivá s nižším obsahom dusíka sú určené predovšetkým na predsejbovú a sejbovú aplikáciu ku plodinám vysievaným na jeseň. Hnojivá s vyšším obsahom dusíka sú určené najmú na jarnú aplikáciu pri príprave pôdy pred sejbou alebo pri sejbe dodávané pod pätu. Hnojivá s nízkym obsahom fosforu a draslíka sú vhodné predovšetkým na jarné prihnojovanie napr. repky či iných plodín.

 

Výhody hnojív AGROKOMPAKT

  • rovnomerná aplikácia živín po celej ploche a v presnom množstve, ktoré rastlina potrebuje v aktuálnej rastovej fáze

  • nedochádza k separovaniu jednotlivých zložiek hnojiva pri manipulácii, v sejačke a rozmetadle ako pri zmesných hnojivách

  • vysoká vhodnosť aplikácie "pod pätu"

  • zníženie počtu operácií pri hnojení

  • zvýšenie úrodového potenciálu pôdy až o 40% v závislosti od ostatných faktorov prostredia

Agroracio (1).jpg

Hnojivá pre dom a záhradu 

SLOVCERIT

Univerzálne bezchloridové NPK hnojivo s horčíkom a mikroelementami

Snímka obrazovky 2019-07-19 o 15.50.00.p

Použitie:

Zastúpením všetkých hlavných živín a dôležitých stopových prvkov v harmonickom pomere je vhodným hnojivom pre výživu všetkých druhov poľných a skleníkových plodín, kvetín, krov, ovocných a okrasných drevín. Bezchloridové zloženie hnojiva znižuje nebezpečenstvo zasolenia pôdy najmä v skleníkoch, fóliovníkoch a kvetinových nádobách.

Zloženie:

dusík (N)  14%

fosfor (P2O5)  9%

draslík (K2O)  10% 

horčík (MgO)  2%

železo (Fe)  0,8% 

síra (S)  18%

mikroelementy Zn, Cu, B, Mo

Balenie: 5, 10, 25, 50 kg PE vrecia

TRAVCERIT

TRAVCERIT

Univerzálne trávnikové NPK hnojivo s horčíkom a železom

Snímka obrazovky 2019-07-19 o 15.50.14.p

Použitie:

Univerzálne hnojivo k plnohodnej výžive trávnikov počas celého roka, a to vo forme štartovacieho hnojenia pred sejbou, ako aj vo forme viacnásobného hnojenia (3-5x) počas vegetácie delenými dávkami aplikovanými spravidla po kosbe. Zvýšený obsah horčíka a železa priaznivo vplýva na zdravé sýtozelené vyfarbenie trávnika.

Zloženie:

dusík (N)  15%

fosfor (P2O5)  3%

draslík (K2O)  8% 

horčík (MgO)  3%

železo (Fe)  0,8% 

síra (S)  18%

Balenie: 5, 10, 25, 50 kg PE vrecia

TRAVCERIT jesenný

Špeciálne NK hnojivo k výžive trávnikov na jeseň

Snímka obrazovky 2019-07-19 o 15.50.28.p

Použitie:

V rámci celoročného systému výživy trávnikov má všeobecné uplatnenie ako posledné hnojenie na jeseň pred ukončením vegetácie (september/október). Pôsobí preventívne proti zimným hubovým ochoreniam, tvorbe machu a vyzimovaniu trávnika.

Zloženie:

dusík (N)  10%

draslík (K2O)  25% 

horčík (MgO)  2%

železo (Fe)  0,5% 

síra (S)  13%

Balenie: 5, 10, 25, 50 kg PE vrecia / 10 kg vedro

VIN-OVOcerit

NPK hnojivo s vápnikom a horčíkom k výžive ovocných kultúr a vinnej révy

Snímka obrazovky 2019-07-19 o 15.50.41.p

Použitie:

Hnojivo je obsahom a pomerom živín zložené tak, aby v maximálnej miere vyhovovalo každoročným potrebám hnojenie ovocných drevín a vinnej révy. Zvýšený podiel draslíka a vápnika podporujú dobré dozrievanie plodov, rast a vyzrievanie drevnatých výhonov, ako aj mrazu- a suchovzdornosť rastlín. 

Zloženie:

dusík (N)  10%

draslík (K2O)  25% 

horčík (MgO)  2%

železo (Fe)  0,5% 

síra (S)  13%

Balenie: 5, 10, 25, 50 kg PE vrecia / 10 kg vedro