Špecializované kompaktované hnojivá 
pre pole a záhradu

Hnojiva s ochrannou známkou

Spoločnosť vyrába a vyvinula vlastné hnojivá s ochrannou znamkou podľa dlhodobého výskumu a skúseností

Hnojivá na mieru

Spoločnosť vyrába kompaktované hnojivá podľa konkrétnych požiadavok odberateľa a vie prispôsobiť a doplniť aj ine prvky a zložky podľa potreby.

Hnojivá štandardné

Spoločnosť dodáva aj iné                          klasické hnojivá či už viac zložkové alebo čisté dusíkaté.

O nás

AGRORACIO, a.s. je od roku 2018 súčasťou skupiny SLOVETRA. Spoločnosť vstúpila do povedomia poľnohospodárskeho sektoru v roku 1993, keď začala s výrobou viaczložkových granulovaných hnojív pod obchodnou značkou AGROKOMPAKT, pričom ako jediná v strednej Európe využíva na výrobu priemyselných hnojív bezodpadovú technológiu kompaktovania. Táto unikátna technológia výroby zabezpečuje, že v každej granulke hnojiva (v kalibrácii od 1 do 4,5 mm) sú obsiahnuté všetky živiny a nedochádza tak k separovaniu jednotlivých živín ako pri zmesných hnojivách. Svojou produkciou spoločnosť značne rozšírila sortiment priemyselných hnojív na Slovensku a prispela tak k realizácii cielenej výživy rastlín.

V prvých rokoch pôsobenia sa spoločnosť orientovala hlavne na výrobu NPK hnojív určených na výživu hlavných plodín v poľnohospodárskej prvovýrobe. Časom pribudla výroba hnojív pre špeciálne kultúry (napr. vinič, repka olejná) a hnojív pre výživu trávnikov. V súčasnosti spoločnosť vyrába široké špektrum kompaktovaných hnojív s variabilným obsahom živín, ktoré sú pre poľnohospodárskych provovýrobcov dodávané ako voľne ložené alebo v big bagoch. Pre drobných záhradkárov sú veľmi dobre známe univerzálne kompaktované hnojivá pre zeleninu, ovocné a okrasné dreviny - SLOVCERIT, pre výživu trávnikov - TRAVCERIT a viniča - VIN-OVOcerit, ktoré sú dodávané v malospotrebiteľských baleniach (5, 10, 25 a 50 kg).

1993

Vznik spoločnosti

5

Ochranných známok

5000
t

Vyrobené množstvo hnojív za rok

35

Priamych zákazníkov

Hnojivá pre dom a záhradu

Univerzálne bezchloridové NPK hnojivo s horčíkom a mikroelementami

SLOVCERIT

Použitie:
Zastúpením všetkých hlavných živín a dôležitých stopových prvkov v harmonickom pomere je vhodným hnojivom pre výživu všetkých druhov poľných a skleníkových plodín, kvetín, krov, ovocných a okrasných drevín. Bezchloridové zloženie hnojiva znižuje nebezpečenstvo zasolenia pôdy najmä v skleníkoch, fóliovníkoch a kvetinových nádobách.

Univerzálne bezchloridové NPK hnojivo s horčíkom a železom

TRAVCERIT

Použitie:
Univerzálne hnojivo k plnohodnej výžive trávnikov počas celého roka, a to vo forme štartovacieho hnojenia pred sejbou, ako aj vo forme viacnásobného hnojenia (3-5x) počas vegetácie delenými dávkami aplikovanými spravidla po kosbe. Zvýšený obsah horčíka a železa priaznivo vplýva na zdravé sýtozelené vyfarbenie trávnika.

Špeciálne NK hnojivo k výžive trávnikov na jeseň

SLOVCERIT jesenný

Použitie:
V rámci celoročného systému výživy trávnikov má všeobecné uplatnenie ako posledné hnojenie na jeseň pred ukončením vegetácie (september/október). Pôsobí preventívne proti zimným hubovým ochoreniam, tvorbe machu a vyzimovaniu trávnika.

NPK hnojivo s vápnikom a horčíkom k výžive ovocných kultúr a vinnej révy

VIN-OVOcerit

Použitie:
Hnojivo je obsahom a pomerom živín zložené tak, aby v maximálnej miere vyhovovalo každoročným potrebám hnojenie ovocných drevín a vinnej révy. Zvýšený podiel draslíka a vápnika podporujú dobré dozrievanie plodov, rast a vyzrievanie drevnatých výhonov, ako aj mrazu- a suchovzdornosť rastlín.

AGRORACIO, a.s.

Športová 5276/39
905 01 Senica


Výkonný riaditeľ:

Ing. Židek Drahoslav
Tel.: 0915 714 464
Mail: drahoslav.zidek@agroracio.sk

Objednávky a fakturácia:
Ingrid Anderlová
Tel.: 0903 784 273
Mail: anderlova@agroracio.sk

  • IČO: 31442048
  • DIČ: 2020378965
  • IČ DPH: SK2020378965
Účtovníctvo:

Danka Kolajová :
Tel.: 0911 990 665
Mail: kolajova@agroracio.sk